אסיפה ישראלית

עיצוב מסורת דמוקרטית חדשה

מאבק על זיכרון הרצח, התמודדות רב-מגזרית וחידוש ערכי הדמוקרטיה

משנת ה-20 לרצח רה״מ יצחק רבין ז״ל לקחתי בחלק בעיצוב אירועי ההנצחה בהובלת קואלציית ׳זוכרים את הרצח, נאבקים על הדמוקרטיה׳. העצרת ביום הזיכרון לרצח, ובהמשך - מסורת האסיפה הישראלית, שמו דגשים במאבק על זיכרון הרצח, התמודדות רב-מגזרית וחידוש ערכי הדמוקרטיה.

בעבור שני האירועים יצרתי שפות עיצוביות נפרדות עם מגוון יישומים.

הפרויקט פותח במסגרת סטודיו ׳אידאה׳ עבור תנועת דרור-ישראל וקואלציית ׳זוכרים את הרצח׳.