פרויקט NZO

עיצוב נתונים לשינוי אקלים

סדרת דוחות מקצועיים מטעם מרכז השל לקיימות, בדבר יכולתו של משק האנרגיה הישראלי להפיק 95% מצרכי החשמל שלו ממקורות מתחדשים בלבד עד שנת 2050.

הפרויקט כלל יצירת שפה עיצובית, המחשות נתונים פשוטות ומורכבות ועימוד ספר-דוח מדעי בעל טון ידידותי.

כל פרק בסדרה מתמקד באספקט שונה של התכנות המעבר לאנרגיות מתחדשות בישראל, ומציג נתונים שונים והמחשות ויזואליות.

עבור חלק מהגרפים המיוחדים עיצבתי פורמט גרף ייחודי שתוכנת בפייתון והוזן בנתונים המקצועיים של NZO.

נוצר עבור מרכז השל לקיימות במסגרת סטודיו ׳החבורה׳.