הכל משתנה

ניסוי טיפוגרפי בקוד ובחשמל

פיסת חומרה ניסיונית שנבנתה בעזרת מחשב ארדואינו זעיר ומשנה ערכי פונטים פרמטריים ע״י סיבוב החוגה. הלוח האלקטרוני ממיר אותות אנלוגיים מפוצנטיומטרים פשוטים לערכים דיגיטליים אשר שולטים על המשקל והרוחב של קלט הטקסט במסך שכתוב בפונט פטיש מאת בן נתן.