רוג׳ום

עיצוב אפשרות לשלב חיים חדש

בניתי עם חברי רשת ארצית של קהילות צעירים שמאפשרת למשתתפיה ליצור אירועים, יוזמות, מפגשים ומענים מבוססי קהילה ושיתוף לאתגרים של הדור וגם עיצבתי את הנראות שלה.

השם רוג׳ום מתייחס לסימון השבילים הלא-רשמי שניתן לפגוש במסלולים הנוצר ע״י ההולכים בשביל כשהדרכים הסלולות לא מובילות לשום מקום - בדומה לדורות הצעירים שמוכרחים לסלול דרכי חיים חדשות במציאות כלכלית חברתית בלתי צפויה.

כמעצב-רכז בניתי את פעילות התוכנית לצד הנראות שלה בפרסום, באירועים ובקהילות וכן עיצבתי את נראות התכנים, הסדנאות, המצגות ומפגשי הלמידה.

רוצים להצטרף?